ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bijgewerkt op 16 juni 2018.

1- Doel en acceptatie van de algemene voorwaarden
De Yon-Ka France-site (hierna "de site" genoemd) is een website voor elektronische handel die toegankelijk is via internet op www.yonka.fr. Het staat open voor elke gebruiker van dit netwerk (hierna "Gebruiker" genoemd).

Het wordt bewerkt door:
Laboratoires Multalers & Cie (hierna "Yon-Ka" genoemd)
Vereenvoudigd gezamenlijk aandelenfonds Aandelenkapitaal: € 649.276 | RCS Nanterre 552 022 824
Statutaire zetel: 1 rue Ambroise Croizat 95100 Argenteuil - Frankrijk
E-mail: contactformulier
BTW nummer: FR 94552022824
Uitgeversdirecteur: Yon-Ka, in zijn hoedanigheid van Chief Executive Officer, vertegenwoordigd door mevrouw Françoise Muhlethaler.
 
2- Host
De website www.yonka.com wordt gehost door het bedrijf COGECO PEER 1 FRANCE, waarvan het hoofdkantoor is:
COGECO PEER 1 FRANKRIJK | Aandelenkapitaal: € 637.584 | RCS: 749 865 820
Hoofdkantoor: Green Side, 400 avenue Roumanille - 06410 BIOT - Frankrijk
Tel: +33 (0) 805 210 280


De site biedt Yon-Ka de mogelijkheid om cosmetische producten te verkopen aan internetgebruikers die op de site surfen (hierna "gebruikers" genoemd). Voor de doeleinden hiervan is overeengekomen dat de Gebruiker en Yon-Ka samen de "Partijen" worden genoemd en individueel "Partij" worden genoemd en dat de Gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd vervolgens "Koper" wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Elke bestelling van Product aangeboden op de Site impliceert raadpleging en uitdrukkelijke acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden, maar deze acceptatie is onderworpen aan een handgeschreven handtekening van de kant van de Gebruiker.
Er wordt aangegeven dat de gebruiker deze algemene verkoopvoorwaarden kan opslaan of afdrukken, op voorwaarde echter dat deze niet worden gewijzigd.
Yon-Ka behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet van toepassing zijn op boekingen en bestellingen die eerder werden aanvaard en bevestigd door de Koper.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitsluiting van elk ander document.


 
3- Producten op de markt gebracht op www.yonka.com
De koper kan, voorafgaand aan zijn bestelling, op de site Yon-Ka France de essentiële kenmerken van de producten die hij wenst te bestellen, noteren.
Aankoopaanbiedingen inclusief promotie-aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de Site worden aangekondigd4- Prijzen van producten die te koop zijn op de site
De prijzen op deze site zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen en zullen waarschijnlijk gedurende het jaar variëren, met dien verstande dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijzen die golden op het moment van opname van de bestelling.
Ze omvatten niet de verzendkosten, gefactureerd in aanvulling op de prijs van de gekochte producten volgens het bedrag van de bestelling. De verzendkosten worden aangegeven vóór de registratie van de bestelling door de koper.
Prijzen zijn inclusief de belasting op de toegevoegde waarde (btw) die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het toepasselijke tarief wordt automatisch verwerkt in de prijs van producten die Yon-Ka op haar Site verkoopt.

5- Bestellingen

Elke bestelling impliceert de onbeperkte en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

De koper gaat ermee akkoord dat de orderregistratiesystemen van Yon-Ka het bewijs leveren van de aard van de overeenkomst en de datum ervan.

Het bedrag van elke bestelling is beperkt tot een bedrag van 800 euro per bestelling. Bovendien kan dezelfde productreferentie niet voor meer dan 3 artikelen per bestelling worden besteld.

Wanneer de bestelling wordt bevestigd door op de knop "Finish the order" te klikken, verklaart de koper deze te accepteren, evenals de huidige algemene verkoopvoorwaarden. De bestelling kan worden afgedrukt.

Na registratie van de bestelling zal een gedetailleerde ontvangstbevestiging naar de koper worden gestuurd op het door hem opgegeven e-mailadres.

Deze bevestiging specificeert het exacte gefactureerde bedrag en de leveringsvoorwaarden van de bestelling.

Deze ontvangstbevestiging impliceert aanvaarding van de bestelling en valideert de transactie afhankelijk van de betaling van de bestelling.

In geval van onbeschikbaarheid van een of meer producten na het plaatsen van de bestelling, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. Het bedrag van uw bestelling wordt opnieuw berekend en het nieuwe bedrag wordt in rekening gebracht, minus de ontbrekende producten. Als je bestelling volledig onbeschikbaar is, ontvang je een e-mail en worden er geen kosten in rekening gebracht.

U kunt een bestelling op de site ook annuleren door contact op te nemen met de klantenservice op 01 41 19 56 56. Als de klantenservice u informeert dat de bestelling al is verwerkt, kunt u deze niet annuleren: u moet het pakket dan weigeren wanneer de ontvangst van uw bestelling.

Yon-Ka behoudt zich het recht voor om een bestelling te schorsen of te annuleren van een koper waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of om enige andere legitieme reden, inclusief de abnormale aard van de bestelling.

 

6- betalingen

Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro's.

Om de bestelling te betalen, heeft de koper de volgende betaalmethode: creditcard.

De creditcards die op de site worden geaccepteerd zijn: Visa, Master Card en American Express.

Betalingen via PayPal worden ook geaccepteerd.

De Koper garandeert Yon-Ka dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de door hem gekozen betalingsmethode te gebruiken bij het registreren van het bestelformulier.

Yon-Ka behoudt zich het recht voor om elke bestelling en / of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, in geval van niet-betaling van enig bedrag dat verschuldigd zou zijn door de Koper of in het geval betalingsincident.

Sancties van een bedrag gelijk aan de wettelijke rentevoet plus vijf punten zijn automatisch van toepassing op bedragen die niet zijn betaald aan het einde van een periode van tien dagen volgend op de datum van facturering.

Als onderdeel van de strijd tegen fraude op internet, kan informatie over uw bestelling ter verificatie worden doorgestuurd naar elke bevoegde autoriteit.

 

7- Levering van bestellingen

De producten worden afgeleverd op het adres dat door de koper is aangegeven op het bestelformulier, volgens de leveringsmethode die is gekozen uit de modi die worden beschreven op de pagina Verzending / levering.

Levering vindt plaats binnen een gemiddelde van 2 tot 7 dagen na ontvangst van het bestelformulier, afhankelijk van de gekozen bezorgmethode en binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van het bestelformulier.

8- Juridische garantie

De Koper geniet van de bepalingen van de wettelijke garantie van overeenstemming bij toepassing van de artikelen L. 211-4 en volgende van de Code van het verbruik en de wettelijke garantie van verborgen gebreken in toepassing van artikelen 1641 en volgende van de Code van het verbruik.

In geval van gebrek aan overeenstemming van het product, in het bijzonder vanwege een afwijking of een fout in de geleverde referenties, kan de koper ervoor kiezen om het product aan Yon-Ka te retourneren en een terugbetaling te ontvangen.

Retourzendingen worden door Yon-Ka op verzoek van de koper vergoed.

Voor elke claim kan de koper contact opnemen met Yon-Ka op het volgende adres: serviceclient@yonka.fr

 

9- Herroepingsrecht

De koper heeft een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het product, om op zijn kosten, de bestelde producten, terug te betalen.

De terugbetaling zal geschieden met elk betaalmiddel dat door de Koper wordt gekozen na de uitoefening van zijn herroepingsrecht, uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop het recht wordt uitgeoefend (na ontvangst van de geretourneerde bestelling of bewijs van verzending van het geretourneerde product).

 

10- Instructies voor het retourneren van producten

De producten kunnen door de koper worden geretourneerd onder de voorwaarden en volgens de onderstaande instructies:

 • • Wij accepteren de terugkeer van elk item dat op de site is gekocht als het wordt geretourneerd binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de bestelling door de koper.
 • • De terugbetaling is het totale bedrag dat is betaald bij de aankoop, inclusief verzendkosten. Opgemerkt moet worden dat volgens artikel L. 121-21-4 van het codeverbruik alleen standaard verzendkosten in aanmerking worden genomen (de bedragen die overeenkomen met uitdrukkelijke of speciale items worden niet ondersteund ).
 • • De verzendkosten van het retourpakket zijn de verantwoordelijkheid van de koper
 • • Het product moet intact zijn, in de originele staat, in de verpakking, met de accessoires en instructies. Het mag niet zijn gebruikt.
 • • Als een doos of set moet worden geretourneerd, is het absoluut noodzakelijk om al deze box of set te verzenden.

In speciale gevallen van veranderde textuur of parfum of intolerantie nodigen wij u uit om vooraf telefonisch contact met ons op te nemen op 01 41 19 56 56 of per e-mail op serviceclient@yonka.fr. Een specifieke terugkeerprocedure zal aan u worden gecommuniceerd.

Om een artikel te retourneren, wordt de koper geadviseerd de volgende instructies te volgen:

 • • Gebruik de originele verpakking om het product te retourneren (er is een tweede plakband aan het pakket toegevoegd om hergebruik te vergemakkelijken)
 • • Voeg uw factuur bij uw bestelling bij.
 • • Stort het retourpakket in het dichtstbijzijnde postcentrum en bewaar het bewijs van verzending.

Elk risico met betrekking tot de teruggave van het product is de verantwoordelijkheid van de koper.

11 - Eigendomsvoorbehoud

Yon-Ka behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

 

12- Verantwoordelijkheid

Yon-Ka kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract in het geval dat het niet op voorraad is, behalve in geval van promotie tegen de prijs die niet bedoeld is om over voorraden te beschikken, of in geval van onbeschikbaarheid van het product als gevolg van een zaak overmacht.

Yon-Ka wijst alle verantwoordelijkheid af:

 • • Voor elke onderbreking van de site;
 • • Voor elk voorkomen van bugs;
 • • Voor alle schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbreuk door een derde partij die heeft geleid tot een wijziging van de informatie die op de site beschikbaar is gesteld;
 • • En meer in het algemeen elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaken, oorzaken, gevolgen of gevolgen, waaronder met name het verlies van winst, klanten, gegevens of enig ander verlies van immateriële goederen dat kan ontstaan als gevolg van de toegang van iemand tot de Site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of krediet verleend aan enige informatie direct of indirect van de laatstgenoemde.

13- Intellectuele eigendom

In overeenstemming met de wetten die het eigendom van literaire en artistieke rechten of andere soortgelijke rechten regelen, deze site en alle elementen, merken, tekeningen, modellen, foto's, teksten, illustraties, logo's, geanimeerde sequenties of niet, wel of niet, afbeeldingen etc. op deze site en hun compilatie zijn het exclusieve eigendom van Yon-Ka, die geen enkele licentie of enig ander recht verleent dan om de site te raadplegen. De reproductie of het gebruik van alle of een deel van deze elementen is alleen toegestaan met als enig doel informatie voor persoonlijk en privégebruik, elke reproductie en elk gebruik van voor andere doeleinden gemaakte kopieën is uitdrukkelijk verboden. Noch de website (geheel of gedeeltelijk), noch de inhoud ervan, noch de merken mogen, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, toegankelijk gemaakt, gewijzigd of anderszins geëxploiteerd. doel behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yon-Ka. Elk ander gebruik is constitutief voor namaak.

 

14 - Computer en vrijheid

De verzamelde informatie is bedoeld voor Yon-Ka, Laboratoires Multaler & Cie en zijn serviceproviders om de bestelling en het adres van de klant te verwerken, tenzij de klant daar bezwaar tegen heeft, informatie over de producten en diensten van Yon-Ka. , CRM-activiteiten (customer relationship management) uitvoeren en / of het loyaliteitsprogramma-lidmaatschap van de klant beheren. De Klant heeft het recht om gegevens over hem van Yon-Ka te openen, te corrigeren, te verzetten en te verwijderen door contact op te nemen met de Klantenservice.

Om meer te weten te komen over het beleid van Yon-Ka met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, wordt de Klant verzocht om het Privacybeleid te raadplegen.

 

15- Toepasselijk recht

De verkoop van Yon-Ka-producten is onderworpen aan de Franse wetgeving.

 

16- Bemiddeling

De koper wordt op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om consumentenbemiddeling te gebruiken voor geschillen die kunnen rijzen over de verkoop van Yon-Ka-producten.

De verwijzing naar de bemiddelaar is alleen mogelijk als de koper de klantenservice al heeft geadresseerd en geen antwoord of tevredenheid op zijn claim heeft gekregen.

Als u vragen hebt over de mogelijke oplossing van het geschil, neem dan contact op met onze klantenservice of per e-mail serviceclient@yonka.fr